Konstancin – Dom Seniora

Polecane

Opis

Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren nie jest przeznaczony pod zabudowę, przeznaczenie podstawowe to tereny zieleni urządzonej, prywatne, w formie zieleńców, skwerów i
osiedlowych placów zabaw. Zabudowa działek jest możliwa w trybie zwalniającym z obowiązku przestrzegania zapisów planu miejscowego, bądź po jego zmianie.
Na działce przylegającej do terenu opracowania od strony południowej znajduje się budynek
mieszkalny wielorodzinny, będący dawną inwestycją JW. Construction, zwrócony w kierunku terenu opracowania ścianą z oknami usytuowaną w granicy działki.
Na działkach zaprojektowano budynek z przeznaczeniem na Dom Seniora, który tymczasowo może
również pełnić funkcję izolatorium. Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny z założeniem zastosowania technologii prefabrykatów drewnianych.
Od strony zachodniej zlokalizowano strefę wejścia wraz z salami wielofunkcyjnymi , kuchnię z jadalnią oraz gabinety lekarskie .
W części budynku znajdującej się w głębi działki zlokalizowano pokoje przeznaczone na pobyt
pacjentów.

Szczegóły

Pełna oferta do pobrania

Lokalizacja